Maple Syrup

How it is made
🍁
Cách làm si rô lá phong
Maple sap comes from maple trees, which grow mainly in Canada

🌳

Nhựa cây phong được chiết xuất từ cây phong, loại cây được trồng nhiều ở Canada

Maple sap is collected in the spring on warm days that follow cold nights

💧

Nhựa cây phong được thu hoạch vào mùa xuân, vào giữa những ngày nắng ấm và đêm lạnh

Maple sap is boiled into maple syrup

🔥

Sau đó được đun sôi → cô đặc lại thành siro lá phong

Maple syrup comes in three flavors: light, amber and dark

❤️

Siro lá phong thành phẩm có ba hương vị chính: light (màu vàng, vị dịu), amber (màu hổ phách, đậm vị), dark (màu cánh gián đậm, vị đậm đà)

Download